Metoda kombinowana K1 lub K2 dla śrub HV i HR (pkt 8.5.4 EN1090-2)

Metoda kontrolowanego momentu K2 dla śrub HV i HR (pkt 8.5.3 EN1090-2)

800

1000

Pierwszy etap

Drugi etap

800

1000

Pierwszy etap

Drugi etap

0,75Mr1

Kąt obrotu

0,75Mr2

Mr2

d

As [mm2]

Fpc [N]

Mr1 [Nm]

Zalecany moment [Nm]

Klasa wł.mech

fub

d

As [mm2]

Fpc [N]

Mr2 [Nm]

Zalecany moment [Nm]

Zalecany moment [Nm]

Klasa wł.mech

fub

M12

84.3

Zobacz tabela poniżej

10.9

1000MPa

M12

84.3

10.9

1000MPa

M16

157.0

M16

157.0

M20

245.0

M20

245.0

M22

303.0

M22

303.0

M24

353.0

M24

353.0

M27

459.0

M27

459.0

M30

561.0

M30

561.0

M36

817.0

M36

817.0

ŚREDNIA

ZMIEŃ

Mr1 [Nm] = średni ki * d * Fpc

ki

Mr2 [Nm] = km * d * Fpc

km

Mr2 [Nm] = 1+1,65*Vk * Mr2

Vk

Długość zacisku "t"

Kąt obrotu

Część pełnego obrotu

t<2d

60o

1/6

2d ≤ t < 6d

90o

1/4

6d ≤ t ≤ 10d

120o

1/3

d = średnica nominalna śruby

t = długość zacisku